Albyarak İnşaat Logo Hakkımızda Hizmetlerimiz Projeler İletişim
Müteahhitlik
Mimari proje, Mühendislik projeleri koordinasyonu, Mimari uygulama projesi, 3d görseller ve Proje maketi, Expertiz ve danışmanlık hizmetlerimizle kaliteyi ve en iyiyi sizlere sunuyoruz.

Ülkemizde ve dünyada nüfus artışı ile ihtiyaçların da aynı oranda artması teknolojinin hızla yenilenmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak üretime dönük yatırımlar, tesis kurma çalışmalarındaki yoğun talepleri ve bu tesisleri kuracak tecrübeli, ciddi teknolojik gelişmelere açık, uygulamada tecrübeli kadrolara sahip, zamana karşı yarışan firmaların gerekliliğini gündeme getirmiştir.

Albayrak İNŞAAT bu amaçlara yönelik olarak kurulmuş, özel sektör anlayışı ile çalışan kurumsal bir firmadır. Kuruluşundan günümüze kadar gerek bölgenin kalkınmasında gerekse istihdam konusunda verdiği hizmetler bakımından önemli mesafeler kat etmiştir.
İnşaat, proje tasarım, mühendislik hizmetleri, danışmanlık, anahtar teslim uygulamalar ve genel müteahhitlik konularında uzman bir kadro ile sektöründe hizmet veren bir firmadır. Hedefimiz tüm işlerde işverenin olumlu izlenimine sahip olarak daha nitelikli projelere imza atmaktır.


Müşavirlik
KARAR VERME AŞAMASINDA VEREBİLECEĞİMİZ,İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
Bütçeye göre ön proje tasarımı, İnşaata başlamadan yaklaşık bütçe çıkarılması, Malzeme seçimi, Projenin Fiyatlandırılması, Maliyet Analizi,İnşaat bütçesinin yapılması, Teknik ve idari şartname yapılması, Hakediş ve ödeme planı yapılması.

Proje öncesi belge, prosedür ve işlemleri, bütçeye göre proje tasarımı, proje organizasyonu, statik proje yapımı, proje metrajı, projenin yapım bedelinin fiyatlandırılması, inşaat bütçesinin yapılması, müteahhitlik yapım sözleşmesi yada kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, inşaat teknik planlama iş yapım programlarının yapılması, yıkım kazı prosedür ve aşamaları, inşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları, şantiye kontrolluk hizmetleri, peyzaj, iskan, belge, prosedür ve işlem aşamaları.


Plan & Proje
a) Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak. 
b) Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmalarını yapmak, yaptırmak, inşaat yapılacak arsaların zemin etütlerini yapmak veya yaptırmak. 
c) İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak ve maliyetlerin kontrolünü yapmak. 
d) İhale işlem dosyalarını hazırlamak.  
e) İhale sonrası aplikasyon işlemlerini yapmak ve denetlemek. 
f) İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detaylarının tetkikini ve tasdikini yapmak. 
g) İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak. 
h) Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak. 
i) Hak edişleri düzenlemek. 
j) Geçici kabul işlemlerini düzenlemek. 
k) Kesin hesap işlemlerini düzenlemek, kesin kabulü yapmak (tasfiye ve fesih işlemleri dahil). 
l) Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak. 
m) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programlarını Stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. 
n) Yatırım Programını hazırlamak ve sonuçlarını izlemek.Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. 
o) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporla ilgili makamlara sunmak.
p) Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak. 
r) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Kat Karşılığı
Albayrak İnşaat kat karşılığı olarak değerlendirmek istediğiniz arazi / arsalarınız için, size en uygun proje ve paylaşım tekliflerini sunmaktan mutluluk duyar.

Sizde küçük - büyük bütün kat karşılığı, arazi / arsalarınız için, bizimle iletişim kurabilirsiniz. İnanıyoruz ki güven, kalite politikamız ve tecrübeli ekibimiz ile arsanızı Albayrak İnşaat'la değerlendirermek sizin için karlı bir yatırım olacaktır. Kat karşılığı arazi / arsalarınız için bizimle buradan irtibat kurabilirsiniz.